การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (สำนักงานใหญ่) ปี 2565

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (สำนักงานใหญ่) ปี 2565


location

200 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

สีภายนอก
อาคารสำนักงาน

undefined0
undefined1
undefined2
undefined3
undefined4
undefined5
undefined6
undefined7