บ้านเปรมสุข

บ้านเปรมสุข


บ้านเปรมสุข ขยับเข้ามาอีกนิด ใกล้ชิดเข้ามาอีกหน่อย บ้านที่ออกแบบมาให้คนในบ้านสร้างความรักและความอบอุ่นให้กัน ออกแบบให้แต่ละส่วนของบ้านมองให้ซึ่งกันและกัน โดยมีคอร์ทกลางบ้านซึ่งทำหน้าที่เป็นตัวกลางในการส่งถึงกันและกัน อีกทั้งตัวบ้านและส่วนของห้องต่างๆยังเปิดรับวิวที่หันออกสู่คลองเชียงรากน้อยอันเป็นคลองที่สำคัญกับชุมชนแห่งนี้

งานออกแบบ

undefined0
undefined1
undefined2
undefined3
undefined4
undefined5
undefined6
undefined7