หน้าแรก   
   เกี่ยวกับเรา   
   บริการ   
ข่าวสารน่ารู้
   ผลงานที่ผ่านมา   
   ตารางเทียบสี   
   เทคนิคขั้นตอนการทาสี   
   ติดต่อเรา   
 • งานทาสีน้ำ ภายนอก ภายใน
 • งานทาสีน้ำมัน โครงเหล็ก โลหะทุกชนิด
 • งานสี อีพ๊อกซี่ พื้น และโลหะทุกชนิด
 • งานสีหลังคาทุกชนิด
 • งานทาสีไม้ สีย้อมไม้
 • งานทา และพ่นสีเฟอร์นิเจอร์ ไม้ โละหะ
 • งานทา และพ่นพื้นไม้ เคลือบแข็งยูรีเทน
 • งานขัดพื้นไม้งานลอกสีเก่าพื้นไม้และ
  เฟอร์นิเจอร์ ทำสีใหม่
 • งานทำความสะอาดอาคารสำนักงาน งานกระจก งานผนัง
 • งานซีลอาคารป้องกันน้ำ
 •  
   
  สียืดหยุ่น
  เนื้อสีมีคุณสมบัติที่มีความเหนียวยืดหยุ่นได้ดี สามารถปกปิดรอยแตกลายงาได้อย่างดี สามารถป้องกันน้ำซึมผ่านฟิลม์สีได้ เนื้อสีกึ่งเงา สามารถเช็ดล้างทำความสะอาดได้ง่าย สามารถใช้ได้ ทั้งภายนอกและภายในอาคาร และมีคุณสมบัติในการป้องกันเชื้อราได้
  อุปกรณ์ที่ต้องใช้แปรงทาสี ลูกกลิ้งทาสี กระดาษกาว
  การเตรียมพื้นผิว กรณีพื้นผิวเก่าขัดทำความสะอาด ด้วยกระดาษทรายเบอร์ 3
  * ซ่อมแซมและอุดรอยร้าว ด้วยสีโป๊ว และหากมีการรั่วซึมน้ำของอาคาร ควรซ่อมแซมก่อน
  * ฆ่าเชื้อรา ด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อรา
  การเตรียมพื้นผิว กรณีพื้นผิวปูนใหม่ทำความสะอาด
  ปูนแห้งไม่น้อยกว่า 28 วัน
  ค่าความชื้น ไม่เกิน 6%
  การทาสีรองพื้น 1 ชั้นทั้งปูนเก่า และปูนใหม่ ทาด้วยสีรองพื้นของสียืดหยุ่น ผสมกับ ทินเนอร์เฉพาะ อัตราส่วน 10-20% โดยปริมาตร แล้วทิ้งให้แห้ง 5ชั่วโมง จึงทาสีทับหน้าต่อไป
  การทาสีทับหน้า 2 ชั้นทาด้วยสียืดหยุ่นโดยไม่ต้องผสมน้ำ แต่หากต้องการผสมเพื่อความสะดวกในการทา ให้ผสมกับ น้ำ อัตราส่วน 5-10% โดยปริมาตร แล้วทิ้งให้แห้ง 5 ชั่วโมง จึงทาสีทับหน้าทับอีกชั้นหนึ่ง

  สีทาภายนอกอาคาร
  สี Solvent Base ทาภายนอกอาคาร เป็นสีที่มีคุณสมบัติทนทานต่อสภาพอากาศที่รุนแรง เช่นบริเวณชายทะเลได้อย่างดียิ่ง หรือสามารถใข้กับงานที่ต้องการสีสันคงทนเป็นพิเศษ เนื้อสีกึ่งเงา
  อุปกรณ์ที่ต้องใช้แปรงทาสี ลูกกลิ้งทาสี กระดาษกาว น้ำ
  การเตรียมพื้นผิว กรณีพื้นผิวเก่า* ขัดลอกสีเก่าที่เสื่อมสภาพ ด้วยผ้าทรายเบอร์ 2 1/2 และน้ำยาลอกสี
  * ขัดทำความสะอาด ด้วยกระดาษทรายเบอร์ 3
  * ซ่อมแซมและอุดรอยร้าว ด้วยสีโป๊ว และหากมีการรั่วซึมน้ำของอาคาร ควรซ่อมแซมก่อน
  * ฆ่าเชื้อรา ด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อรา
  การเตรียมพื้นผิว กรณีพื้นผิวปูนใหม่ทำความสะอาด
  ปูนแห้งไม่น้อยกว่า 28 วัน
  ค่าความชื้น ไม่เกิน 6%
  การทาสีรองพื้นทั้งปูนเก่า และปูนใหม่ ทาด้วยสีรองพื้นผสมกับ อัตราส่วนน้ำมันสน 10-20% โดยปริมาตร แล้วทิ้งให้แห้ง ชั่วโมง จึงทาสีทับหน้าต่อไป
  การทาสีทับหน้าทาด้วยสีโดยผสมทินเนอร์เฉพาะ  แต่หากต้องการความประหยัด สามารถใช้ทินเนอร์ทั่วไป โดยผสม อัตราส่วน 5-10% โดยปริมาตร แล้วทิ้งให้แห้ง ชั่วโมง จึงทาสีทับหน้าต่อไป

  สีน้ำพลาสติกทั่วไป
  ทั้งภายนอกและภายในอาคาร
  อุปกรณ์ที่ต้องใช้แปรงทาสี ลูกกลิ้งทาสี กระดาษกาว
  การเตรียมพื้นผิว กรณีพื้นผิวเก่า* ขัดลอกสีเก่าที่เสื่อมสภาพ ด้วยผ้าทรายเบอร์ 2 1/2 และน้ำยาลอกสี
  * ขัดทำความสะอาด ด้วยกระดาษทรายเบอร์ 3
  * ซ่อมแซมและอุดรอยร้าว ด้วยสีโป๊ว และหากมีการรั่วซึมน้ำของอาคาร ควรซ่อมแซมก่อน
  * ฆ่าเชื้อรา ด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อรา
  การเตรียมพื้นผิว กรณีพื้นผิวปูนใหม่ทำความสะอาด
  ปูนแห้งไม่น้อยกว่า 28 วัน
  ค่าความชื้น ไม่เกิน 6%
  การทาสีรองพื้น 1 ชั้น* ปูนเก่า ทาด้วยสีรองพื้นปูนเก่า ผสมกับ น้ำมันสน อัตราส่วนน้ำมันสน 10-20% โดยปริมาตร แล้วทิ้งให้แห้ง ชั่วโมง จึงทาสีทับหน้าต่อไป
  * ปูนใหม่ ทาด้วยสีรองพื้นปูนใหม่ ผสมกับ น้ำ อัตราส่วนน้ำ 25-30% โดยปริมาตร แล้วทิ้งให้แห้ง 2-4 ชั่วโมง จึงทาสีทับหน้าต่อไป
  การทาสีทับหน้า 2 ชั้นทาสีโดยผสมน้ำ แต่หากต้องการผสมเพื่อความสะดวกในการทา ให้ผสมกับ น้ำ อัตราส่วน 5-30% โดยปริมาตร แล้วทิ้งให้แห้ง 2-4 ชั่วโมง จึงทาสีทับหน้าทับอีกชั้นหนึ่ง

  Paint Tips การทาสีน้ำชนิดอครีลิค บนสายไฟ สีจะไม่แห้งดี ควรหลีกเลี่ยง หรือทารองพื้นด้วยสีน้ำชนิดโคโพลีเมอร์ก่อน
  สีทาในอาคาร
  สีลวดลายวอลเปเปอร์ เป็นระบบสีที่สามารถสร้างให้เกิดลวดลายบนผนังได้อย่างสวยงามด้วยวิธีง่ายๆ โดยในการใช้สีวอลเปเปอร์ จะมี สี 3 ส่วนคือ สีพื้น 2. สีสลับลาย 3. สี(น้ำยาเคลือบเงาผิว ซึ่งเมื่อทาเสร็จแล้ว ก็จะได้เนื้อสีกึ่งเงา
  อุปกรณ์ที่ต้องใช้แปรงทาสี ลูกกลิ้งทาสี ลูกกลิ้งสร้างลาย กระดาษกาว
  การเตรียมพื้นผิว กรณีพื้นผิวเก่า* ขัดลอกสีเก่าที่เสื่อมสภาพ ด้วยผ้าทรายเบอร์ 2 1/2 และน้ำยาลอกสี
  * ขัดทำความสะอาด ด้วยกระดาษทรายเบอร์ 3
  * ซ่อมแซมและอุดรอยร้าว ด้วยสีโป๊ว และหากมีการรั่วซึมน้ำของอาคาร ควรซ่อมแซมก่อน
  * ฆ่าเชื้อรา ด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อรา
  การเตรียมพื้นผิว กรณีพื้นผิวปูนใหม่ทำความสะอาด
  ปูนแห้งไม่น้อยกว่า 28 วัน
  ค่าความชื้น ไม่เกิน 6%
  การทาสีรองพื้น 1 ชั้น* ปูนเก่า ทาด้วยสีรองพื้นปูนเก่า ผสมกับ น้ำมันสน อัตราส่วนน้ำมันสน 10-20% โดยปริมาตร แล้วทิ้งให้แห้ง ชั่วโมง จึงทาสีทับหน้าต่อไป
  * ปูนใหม่ ทาด้วยสีรองพื้นปูนใหม่ ผสมกับ น้ำ อัตราส่วนน้ำ 25-30% โดยปริมาตร แล้วทิ้งให้แห้ง 2-4 ชั่วโมง จึงทาสีทับหน้าต่อไป
  การทาสีพื้นทาด้วยสีพื้น ผสมกับ น้ำ อัตราส่วนน้ำ10% โดยปริมาตร แล้วทิ้งให้แห้ง 1-2 ชั่วโมง จึงทาสีทับหน้าต่อไป
  การทาสีสลับลายทาสีสลับลายด้ายลูกกลิ้งธรรมดาโดยไม่ต้องผสมน้ำ 1 เที่ยว แล้วจึงนำลูกกลิ้งสร้างลายมาทาสีสลับลายให้พออิ่มตัว นำลูกกลิ้งสร้างลายไปกลิ้งบนกระดาษเพื่อขจัดสีส่วนเกินออก แล้วจึงนำไปกลิ้งทับลงบนสีสลับลายในขณะที่ยังเปียกอยู่โดยไม่ต้องให้รอให้สีสลับลายแห้ง โดยทาในแนวดิ่ง และทาทแยง 45 องศา (โปรดอ่านคำแนะนำและวิธีการสร้างลาย ตามวิธีการสร้างลายของอุปกรณ์แต่ละชนิดประกอบด้วย) ทิ้งให้แห้งข้ามคืนหรือ 12 ชั่วโมง จึงทาสีเคลือบเงา
  การทาสีเคลือบเงาทาสีเคลือบเงาเพื่อความเงางาม คงทน ทาโดยไม่ต้องผสมน้ำ ทิ้งให้แห้ง 2-4 ชั่วโมง

  สีน้ำมัน
  สีน้ำมันเป็นสีที่เหมาะกับงานประเภทงานเหล็ก งานไม้ และงานโลหะ โดยทั่วไปสีน้ำมันจะมีความเงางามสูงมาก แต่ก็มีสีน้ำมันที่ผลิตเป็นชนิดด้านด้วยเช่นกัน แต่สีน้ำมันชนิดด้านจะมีเฉดสีให้เลือกน้อยกว่ามาก และมีราคาสูงกว่า สีน้ำมันทั่วไป ในการทาสีที่งานไม้สีน้ำมันจะไม่โชว์ลายไม้ให้เห็น
  อุปกรณ์ที่ต้องใช้แปรงทาสี ลูกกลิ้งทาสี กระดาษกาว
  การเตรียมพื้นผิว กรณีพื้นผิวเหล็ก* เหล็กใหม่ ขัดทำความสะอาดพื้นผิวให้ปราศจากฝุ่น ผง สนิม และคราบไข ด้วยกระดาษทรายน้ำขัดเหล็ก
  * หลังจากนั้นให้รองพื้นด้วยสีรองพื้นกันสนิม โดยใช้สีกันสนิมผสมกับน้ำมันซักแห้งเล็กน้อย ทิ้งให้แห้ง 5-6 ชั่วโมง จึงทาสีทับหน้า (หากต้องการให้ประสิทธิภาพในการกันสนิมสูงขึ้นควรทาสีกันสนิม 2 เที่ยว
  * เหล็กเคยทาสีทาแล้ว ขัดลอกสีเดิมที่เสื่อมสภาพออกด้วยกระดาษทรายน้ำเบอร์ 150-240-320 ตามความละเอียดของงาน หรือใช้น้ำยาลอกสี แล้วทำความสะอาดให้ปราศจากสนิม หากสียังอยู่ในสภาพดีให้ใช้กระดาษทรายน้ำเบอร์ 180-220 ลูบเพื่อให้เกิดความหยาบ
  * หลังจากนั้นให้รองพื้นด้วยสีรองพื้นกันสนิม โดยใช้สีกันสนิมผสมกับน้ำมันซักแห้งเล็กน้อย ทิ้งให้แห้ง 5-6 ชั่วโมง จึงทาสีทับหน้า (หากต้องการให้ประสิทธิภาพในการกันสนิมสูงขึ้นควรทาสีกันสนิม 2 เที่ยว
  การเตรียมพื้นผิว กรณีพื้นผิวไม้* ไม้ใหม่ ควรไสหรือ ขัดทำความสะอาดพื้นผิวให้เรียบ ไม่มีเสี้ยนไม้ ด้วยกระดาษทราย และทำความสะอาดให้ปราศจากฝุ่น ผง และคราบไข
  * หากไม้มียาง ให้รองพื้นด้วยสีรองพื้นไม้อลูมิเนียม เพื่อกันยางไม้ทำลายสี โดยใช้สีรองพื้นผสมกับน้ำมันสนเล็กน้อย ทิ้งให้แห้ง 8-10 ชั่วโมง จึงทาสีจึงทาสีกันเชื้อรา
  * ทาสีรองพื้นไม้กันเชื้อราโดยใช้สีรองพื้นผสมกับน้ำมันสนเล็กน้อย ทิ้งให้แห้ง 8-10 ชั่วโมง จึงทาสีจึงทาสีทับหน้า
  * ไม้เคยทาสีแล้ว แล้ว ขัดลอกสีเดิมที่เสื่อมสภาพออกด้วยกระดาษทราย เบอร์ หรือใช้น้ำยาลอกสี แล้วทำความสะอาด หากสียังอยู่ในสภาพดีให้ใช้กระดาษทรายเบอร์ ลูบเพื่อให้เกิดความหยาบ
  * ทาสีรองพื้นไม้กันเชื้อราโดยใช้สีรองพื้นผสมกับน้ำมันสนเล็กน้อย ทิ้งให้แห้ง 8-10 ชั่วโมง จึงทาสีจึงทาสีทับหน้า
  การเตรียมพื้นผิว กรณีพื้นผิวโลหะอลูมิเนียม สังกะสี* ให้ทำความสะอาดพื้นผิวให้ปราศจากฝุ่นผง และคราบไข และหากมีสีเดิมให้ขัดออกให้เรียบร้อย
  * แล้วใช้น้ำยารองพื้นวอชไพร์เมอร์ เพื่อปรับสภาพพื้นผิวเพิ่มการยึดเกาะ โดยนำน้ำยา 2 ส่วนมาผสมกัน ในอัตราส่วนตามที่ระบุไว้ในแต่ละยี่ห้อ แล้วจึงนำมาทาบนพื้นผิว และรอให้แห้ง 4-5 ชั่วโมง จึงทาสีรองพื้นกันสนิม ซิงค์โครเมต
  * ทาสีรองพื้นกันสนิม ซิงค์โครเมต โดยผสมกับน้ำมันซักแห้ง แล้วรอให้แห้ง 4-5 ชั่วโมง จึงทาสีทับหน้าได้
  การทาสีทับหน้าหลังจากรองพื้นแล้ว ให้ทาสีทับหน้าโดยนำสีน้ำมัน ผสมกับน้ำมันสนเล็กน้อย แล้วทิ้งไว้ให้แห้ง 8-10 ชั่งโมง จึงทาสีทับอีก 1 ชั้น ทิ้งให้แห้ง อีก 8-10ชั่วโมง (หากต้องการพื้นผิวด้านโดยใช้วิธีผสมสีกับหัวเชื้อด้าน ให้ผสมหัวเชื้อด้านกับสีน้ำมันในการทาเที่ยวสุดท้ายในอัตราส่วน สีน้ำมันผสมกับหัวเชื้อด้าน 25% ในกรณีต้องการความด้าน 100%)

  สีย้อมไม้และรักษาเนื้อไม้
  (สีงานผนัง วงกบ ประตู หน้าต่างไม้) เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีความคงทนสูง และตัวสีซึมเข้าไปในเนื้อไม้ช่วยรักษาเนื้อไม้ได้อย่างดี ลักษณะสีเป็นการโชว์ลายไม้ โดยมีให้เลือกทั้งชนิดกึ่งเงา และชนิดเงา สีชนิดนี้เหมาะกับการใช้งานที่ฝาผนังบ้าน วงกบ ประตู หน้าต่างไม้ การใช้งานใช้ได้ทั้งภายในและภายนอกอาคาร โดยไม่ต้องใช้สีรองพื้นใดๆ
  อุปกรณ์แปรงแชล็ก (ขนกระต่าย) หรือแปรงทาสีทั่วไป
  การเตรียมพื้นผิว* ไม้ใหม่ ควรไสหรือ ขัดทำความสะอาดพื้นผิวให้เรียบ ไม่มีเสี้ยนไม้ ด้วยกระดาษทรายเบอร์ 3 แล้วขัดเก็บงานละเอียดด้วยเบอร์1 และทำความสะอาดให้ปราศจากฝุ่น ผง และคราบไข
  * ไม้เคยทาสีแล้ว แล้ว ขัดลอกสีเดิมที่เสื่อมสภาพออกด้วยกระดาษทราย เบอร์ หรือใช้น้ำยาลอกสี แล้วขัดสีเก่าให้ออกจนถึงเนื้อไม้เดิม แล้วทิ้งไว้ให้แห้งสนิท
  การทาสีย้อมไม้การทาสีย้อมไม้ จะไม่ต้องรองพื้นก่อนเพื่อให้สีซึมเข้าไปในเนื้อไม้ได้ดี โดยสามารถทาได้หลังจากเตรียมพื้นผิวเสร็จทันที การทาไม่ต้องผสมน้ำมันไดๆทั้งสิ้น แต่หากจำเป็นต้องผสม เช่นอากาศร้อนจัด ให้ใช้น้ำมันทินเนอร์ผสมเฉพาะของแต่ละยี่ห้อ หรือใช้น้ำมันสน ตามอัตราส่วน 5-10%หรือตามที่ระบุ โดยทาตามแนวลายไม้ ทิ้งไว้ให้แห้ง 8-10 ชั่วโมงจึงทาทับได้ โดยปกติจะทาสีย้อมไม้ประมาณ 2-3เที่ยว (หากต้องการพื้นผิวด้านโดยใช้วิธีผสมสีย้อมไม้กึ่งเงากับหัวเชื้อด้าน ให้ผสมหัวเชื้อด้านกับสีในการทาเที่ยวสุดท้ายในอัตราส่วน สีผสมกับหัวเชื้อด้าน 25% ในกรณีต้องการความด้าน 100%)

  สีน้ำทาไม้
  (สีงานผนัง วงกบ ประตู หน้าต่างไม้) เป็นผลิตภัณฑ์กลุ่มสีน้ำที่ผลิตมาเพื่องานไม้โดยเฉพาะ ลักษณะสีเป็นสีชนิดด้านที่ไม่โชว์ลายไม้ สีชนิดนี้เหมาะกับการใช้งานที่ฝาผนังบ้าน วงกบ ประตู หน้าต่างไม้ การใช้งานใช้ได้ทั้งภายในและภายนอกอาคาร
  อุปกรณ์แปรงทาสีทั่วไป ลูกกลิ้งทาสี กระดาษกาว
  การเตรียมพื้นผิว* ไม้ใหม่ ควรไสหรือ ขัดทำความสะอาดพื้นผิวให้เรียบ ไม่มีเสี้ยนไม้ ด้วยกระดาษทรายเบอร์ 3 แล้วขัดเก็บงานละเอียดด้วยเบอร์1 และทำความสะอาดให้ปราศจากฝุ่น ผง และคราบไข
  - หากไม้มียาง ให้รองพื้นด้วยสีรองพื้นไม้อลูมิเนียม เพื่อกันยางไม้ทำลายสี โดยใช้สีรองพื้นผสมกับน้ำมันสนเล็กน้อย ทิ้งให้แห้ง 8-10 ชั่วโมง จึงทาสีจึงทาสีกันเชื้อรา
  - ทาสีรองพื้นไม้กันเชื้อราโดยใช้สีรองพื้นผสมกับน้ำมันสนเล็กน้อย ทิ้งให้แห้ง 8-10 ชั่วโมง จึงทาสีจึงทาสีทับหน้า

  * ไม้เคยทาสีแล้ว แล้ว ขัดลอกสีเดิมที่เสื่อมสภาพออกด้วยกระดาษทราย เบอร์ หรือใช้น้ำยาลอกสี แล้วทำความสะอาด หากสียังอยู่ในสภาพดีให้ใช้กระดาษทรายเบอร์ 2 ลูบเพื่อให้เกิดความหยาบ
  - ทาสีรองพื้นไม้กันเชื้อราโดยใช้สีรองพื้นผสมกับน้ำมันสนเล็กน้อย ทิ้งให้แห้ง 8-10 ชั่วโมง จึงทาสีจึงทาสีทับหน้า
  การทาสีน้ำทาไม้ทับหน้า 2 ชั้นทาสีโดยผสมน้ำ แต่หากต้องการผสมเพื่อความสะดวกในการทา ให้ผสมกับ น้ำ อัตราส่วน ประมาณ 20% โดยปริมาตร แล้วทิ้งให้แห้ง 2-4 ชั่วโมง จึงทาสีทับหน้าทับอีกชั้นหนึ่ง

  Paint Tips สีย้อมไม้บางชนิดสามารถทาทับด้วยยูริเทนได้
  สีงานพื้นไม้
  ยูริเทน
  อุปกรณ์แปรงแชล็ก (ขนกระต่าย) กระดาษทรายละเอียด
  การเตรียมพื้นผิว* ไม้ใหม่ ใช้ดินสอพอง สีฝุ่น และน้ำ ผสมให้เข้ากันโป๊วแต่งให้สีใกล้เคียงเนื้อไม้ ให้เรียบร้อย เพื่ออุดรอยเสี้ยนไม้ จากนั้นทิ้งไว้ให้แห้งประมาณ 10-30 นาที แล้วขัดทำความสะอาดพื้นผิวก่อนการเคลือบด้วยกระดาษทรายละเอียด และทำความสะอาดให้ปราศจากฝุ่น ผง และคราบไข จากนั้นรองพื้นด้วยน้ำยารองพื้นยูริเทนวูดซีลเลอร์ โดยไม่ต้องผสมทินเนอร์ ทิ้งให้แห้ง 1-2 ชั่วโมงแล้วขัดด้วยกระดาษทรายน้ำละเอียด
  * ไม้เคยทายูริเทนแล้วหากไม่มีการแตกล่อนของแผ่นฟิล์ม ให้ล้างทำความสะอาดให้หมดคราบไข แล้วขัดด้วยกระดาษทรายขัดยูริเทนให้เรียบ และทำความสะอาดให้ขจัดความสกปรกและฝุ่นละออง
  * ไม้เคยทายูริเทนแล้วแต่แตกล่อน หรือเคยทาสีประเภทอื่นๆมาก่อน ให้ขัดผิวทั้งหมดออกจนถึงเนื้อไม้เดิม ด้วยกระดาษทรายสำหรับขัดยูริเทนโดยใช้น้ำประกอบการขัด เพื่อให้สามารถขัดออกได้ง่ายขึ้น
  * ข้อควรระวัง
  - ไม่ควรใช้แชลก หรือแลกเกอร์ซีลเลอร์รองพื้นเพราะจะทำให้เกิดการลอกพอ
  - หากต้องการย้อมสีไม้ไม่ควรย้อมสีไม้ด้วยฝุ่นสีและแชลก เนื่องจากจะขวางกั้นการยึดเกาะ แต่สามารถใช้สีย้อมไม้ร่วมกับยูริเทนบางชนิดได้
  - ไม่ควรใช้น้ำยาลอกสีในการลอกสีเก่าของไม้ เนื่องจากน้ำยาลอกสีจะทำให้การยึดเกาะของยูริเทนทำได้ไม่สมบูรณ์
  การทายูริเทนทาหรือพ่นเคลือบผิวไม้โดยผสมกับทินเนอร์ยูริเทนโดยเฉพาะ โดยผสมยูริเทน 3 ส่วนต่อทินเนอร์ 1 ส่วน ทิ้งให้แห้ง 4-8 ชั่วโมง แล้วลูบด้วยกระดาษทรายละเอียด และทำความสะอาด แล้วจึงทาทับในเที่ยวที่ 2 โดย ผสม ยูริเทน 4 ส่วน ต่อทินเนอร์ 1 ส่วน ทิ้งให้แห้ง 4-8 ชั่วโมง หากต้องการการเคลือบผิวที่ดีก็ทาทับได้อีกชั้น โดยลูบกระดาษทรายละเอียดและทำความสะอาดก่อนลงชั้นที่ 3 (หากต้องการพื้นผิวให้ผสมหัวเชื้อด้านกับยูริเทนในการทาเที่ยวสุดท้ายในอัตราส่วน สีผสมกับหัวเชื้อด้าน 25% ในกรณีต้องการความด้าน 100%)

  สีงานฟอร์นิเจอร์ไม้
  แลคเกอร์ เป็นผลิตภัณฑ์เพื่อความเงางามของฟอร์นิเจอร์ไม้ เป็นกลุ่มสีแห้งเร็ว ใช้ทาหรือพ่นเพื่อความเงางาม ลักษณะสีจะเป็นสีใสเพื่อโชว์ลายไม้
  อุปกรณ์แปรงแชล็ก หรือแปรงขนกระต่าย หรือเครื่องพ่น
  การเตรียมพื้นผิวทำความสะอาดพื้นผิวให้สะอาดปราศจากฝุ่นละอองและคราบไข ขัดเสี้ยนไม้ให้เรียบ หากต้องการย้อมสีไม้ด้วยสีฝุ่นและดินสอพองก็สามารถทำได้ (ไม่สามารถใช้ร่วมกับสีย้อมไม้ได้)
  การทาสีทาแลกเกอร์บางๆโดยผสมทินเนอร์แลกเกอร์ หรือ ทินเนอร์ AAA อัตราส่วน 1 ต่อ 1 หลังจากนั้นรอให้แห้ง 5-10 นาที จึงทาทับชั้นต่อไป โดยปกติจะทา 2-3 เที่ยว

  สีพ่นอุตสาหกรรม
  เป็นสีกลุ่มสีน้ำมัน ให้ความเงางาม เมื่อพ่นหรือทาแล้วจะไม่โชว์ลายไม้ เป็นกลุ่มสีแห้งเร็ว ใช้สำหรับงานเฟอร์นิเจอร์ไม้
  อุปกรณ์แปรงทาสี หรือเครื่องพ่น
  การเตรียมพื้นผิวทำความสะอาดพื้นผิวให้สะอาดปราศจากฝุ่นละอองและคราบไข ขัดเสี้ยนไม้ให้เรียบ แล้วทาหรือพ่นสีรองพื้นด้วย สีพ่นพื้นเทา 1 เที่ยว โดยผสมทินเนอร์แลกเกอร์ หรือทินเนอร์ AAA อัตราส่วน 1 ต่อ 1  แล้วรอให้แห้ง 5-10 นาที จึงพ่นสีทับได้
  การทาสีทาหรือพ่นบางๆโดยผสมทินเนอร์แลกเกอร์ หรือทินเนอร์ AAA อัตราส่วน 1 ต่อ 1 หลังจากนั้นรอให้แห้ง 5-10 จึงทาทับชั้นต่อไป โดยปกติจะทา 2-3 เที่ยว

  สีทาถนน
  เป็นสีที่มักใช้ในการทาเส้นแบ่งช่องทางจราจร ทาเส้นแบ่งลานจอดรถ ฟุตบาท สีชนิดนี้มีให้เลือกทั้งแบบสะท้อนแสง และแบบไม่สะท้อนแสง
  อุปกรณ์แปรงทาสี หรือเครื่องมือพ่น
  การเตรียมพื้นผิวทำความสะอาดพื้นผิวให้สะอาดปราศจากฝุ่นละอองและคราบไข้
  การทาสีทาสีทาถนน โดยผสมทินเนอร์เล็กน้อย หลังจากนั้นรอให้แห้ง จึงทาทับชั้นต่อไป โดยปกติจะทา 2-3 เที่ยว

  สีทากระเบื้องหลังคา และสนามเทนนิส
  เป็นสีที่ผลิตมาเพื่อใช้ในการทากระเบื้องหลังคาโดยเฉพาะ มีความทนทานต่อสภาพดินฟ้าอากาศสูงและสามารถใช้ในการทาสนามเทนนิส และบล็อกปูถนนได้อีกด้วย
  อุปกรณ์แปรงทาสี หรือเครื่องมือพ่น
  การเตรียมพื้นผิวทำความสะอาดพื้นผิวให้สะอาดปราศจากฝุ่นละอองและคราบไขด้วยการล้าง และเช็ดให้สะอาด หากมีสีเก่าควรขัดลอกสีออกก่อน
  การทาสีทาสี โดยผสมน้ำเล็กน้อย ในอัตราส่วน 3 ต่อ 1 หลังจากนั้นรอให้แห้ง 3-5 ชั่วโมง จึงทาทับชั้นต่อไป โดยปกติจะทา 2 เที่ยว (หากใช้การพ่นให้ผสมสีกับน้ำ อัตราส่วน 2 ต่อ 1)

   
   
   
    หน้าแรก   |   เกี่ยวกับเรา   | บริการ |   ผลงานที่ผ่านมา ตารางเทียบสี เทคนิคขั้นตอนการทาสี ติดต่อเรา
    MASTER PAINT 2548 CO.,LTD.
  71/5 Moo 13 Bangna - Trad. Bangkaew. Bangplee.Samutprakarn. 10540.
  Tel. 02 762 5855 Fax. 02 739 9981
  Copyright © 2015 MASTER PAINT 2548 CO.,LTD. All Rights Reserved.